Integrovaný informační systém UP umožňuje zaměstnancům UP získávat informace ze všech oblastí podle přidělených přístupových práv, doplňovat a aktualizovat své aktivity zejména v oblasti pedagogického a vědeckovýzkumného působení. Samosprávným orgánům poskytuje v Manažérském informačním systému v přehledné tabulkové podobě sumární údaje a pomocí poměrových ukazatelů nabízí analytické podklady k závěrům pro svá rozhodnutí.

Přístup k informacím je omezen pouze na uživatele UPONETu (doporučený prohlížeč je MS Internet Explorer) a vyžaduje speciálních přístupových práv. Pokud nejste v systému přihlášen(a), vlastníte automaticky práva uživatele guest.
Podrobnější popis tohoto systému naleznete v Nápovědě.

Změna přihlašování!!!


Systém INIS je nyní napojen na LDAP (kvůli sjednocení přihlašování do jednotlivých systémů), proto se do INISu nyní přihlašujte stejným heslem, jak do Portálu UP.

Hledat
Slovo
Výběr oblasti

Přihlášení
Uživatel
Heslo